Procesu vadības spēle '"IR!"

Ø  No idejas līdz realizācijai!

Ø  No domas līdz rīcībai!

Ø  No problēmas līdz risinājumam!

Ø  No jautājuma līdz atbildei!

Spēle “IR!” ir veidota no septiņiem posmiem – Resursi, Procesi, Intuīcija, Identitāte, Mijiedarbība, Vīzija, Integrācija.

Katram posmam ir sava specifika un to secība nav nejauša. Tā ir izveidota atbilstoši tiem procesiem, kuriem mēs ejam cauri savā ikdienas dzīvē, sasniedzot savas vēlmes, risinot dažādus jautājumus.

Tāpat spēli iespējams izmantot arī kā 8 atsevišķas metodes – kur katrai ir pievienots skaidrojums kā to izmantot un pielietot. Spēle ir izmantojama gan kā kopums procesu vadībai, gan arī kā atsevišķas metodes, pielāgojamas situācijai.

Spēlē ir vairāk nekā 700 kārtis ar dažādiem vārdiņiem katram posmam. Klāt pievienota izsmeļoša instrukcija ar ieteikumiem spēles lietošanā.


0
. ©Tavas Metodes

 .