Grupu iepazīšanās un saliedēšanās vingrinājumu kārtis "Tavi Ledlauži"

Metodika paredzēta grupu treneriem, semināru vadītājiem, grupu koučiem, komandu vadītājiem kā atbalsts un "špikeris" dažādu grupas uzdevumu izspēlē. Uz 70 kartiņām aprakstīti dažādi grupu uzdevumi grupas iepazīšanās un "ledus laušanas" posmam, grupas locekļu savstarpējai komunikācijai un atbalsta sniegšanai, atgriezeniskās saites sniegšanai. Apkopoti arī praktiski ieteikumi grupas darba organizēšanai.

Izdevējs: SIA "Amber Puzzle", autore Dr. Agita Šmitiņa


0
. ©Tavas Metodes

 .