Biznesa stratēģijas spēle "Biznesa Rūnas"

Biznesa stratēģijas spēle “Biznesa Rūnas” ir patīkama alternatīva garlaicīgai biznesa plānošanai un palīdz jaunu biznesa ideju meklēšanā un izvērtēšanā. Spēle ir radīta, domājot par māksliniekiem, brīvajiem profesionāļiem, uzņēmējiem un citiem radošiem cilvēkiem, kuriem nepieciešams viegls un radošs veids, kā plānot savu biznesu gan kopumaā, gan detaļās.

Tāpat spēle domāta grupu treneriem, komandu vadītājiem, kuri strādā ar jauniešu komandām, veidojot jaunus un inovatīvus produktus vai attīstot radošu un netradicionālu pieeju dažādās problēmsituācijās, kuras saistītas ar biznesa uzsākšanu.

Biznesa Rūnas ir 18 biznesa elementu sistēma, kas sastāv no 3 metamajiem kauliņiem un 18 paskaidrojošām kārtīm katram elementam.Katrs metamais kauliņš atbilst kādai no biznesa jomām:
1)Cilvēki – 6 biznesa elementi, kas saistīti ar cilvēkiem - Tu, Tavi klienti un citi, kas ir vai var kādreiz būt saistīti ar Tavu biznesu; 2) Zeme – 6 biznesa elementi, kas pārstāv biznesa materiālo pusi un to, kā Tavs bizness darbojas fiziskā un ģeogrāfiskā izpratnē; 3) Gaiss – 6 biznesa elementi, kas raksturo biznesa nemateriālo pusi - laiks, emocijas un sajūtas, kuras rada Tavs bizness.

Biznesa Rūnas ideju meklēšanai

Lai meklētu un atrastu jaunu iedvesmu un idejas savam biznesam met vienu vai vairākus metamos kauliņus un analizē savu biznesu saskaņā ar uzmestajiem biznesa elementiem.

Piemēram, uzmetot Society (sabiedrība), vari domāt  kā uzrunāt sabiedrību, kā tai pastāstīt par savu biznesu vai arī kā mainīt savu biznesu, lai tas kļūtu vērtīgāks sabiedrības acīs.

Ja uzmeti piemēram Society + Local + Value (sabiedrība + vietējs + vērtība) vari meklēt atbildes uz jautājumiem “kā mans bizness rada vērtību vietējai sabiedrībai” vai “kādas ir vietējās sabiedrības vērtības?”

Ja nepieciešams skaidrojums kādam no uzmestajiem elementiem, tas atrodams paskaidrojošajās kārtīs.

Kārtis var izmantot tāpat kā metamos kauliņus – vienkārši izvelc vienu vai vairākas kārtis un analizē savu biznesu no šo elementu skatu punkta.

Stratēģijas spēlei “Biznesa Rūnas” ir gan ieteikumi, kā spēli organizēt, gan arī norāde, ka tās izmantošanai un kombinācijām nav robežu un katrs var meklēt jaunus pielietošanas veidus. Biznesa Rūnas var spēlēt gan viens, gan arī grupā, risinot vai nu kopīgu biznesa problēmu, vai strādājot katrs ar savu projektu un apspriežot arī šķietami neiespējamus risinājumus. Ja strādā ar vairākiem biznesiem, ieteicamais spēlētāju skaits ir 3-4 un vēlams vienoties par laiku vienam gājienam. Par biznesa veidiem un problēmām var vienoties, ņemot tos no reālas dalībnieku pieredzes, vai grupas vadītājam modelējot jaunas situācijas. Biznesa Rūnu galvenais uzdevums ir veicināt radošu domāšanu par savu biznesu no dažādiem skatu punktiem. Jo vairāk dažādās elementu kombinācijās domāsi, jo vairāk katrs spēlētājs iegūst. “Gluži kā burti veido vārdus un vārdi teikumus, dažādas Biznesa Rūnu kombinācijas ļaus Tev ieraudzīt savu biznesa pasauli jaunā gaismā” - Agnese Aljēna, Biznesa Rūnu autore.
Pirkumu grozs