Apmācības uzņēmumiem!

1) "Pozitīva domāšana: iespējas un lamatas profesionālajā darbībā"

Galvenās tēmas: Pozitīvās domāšanas pieejas un teorijas. Kognitīvā pieeja domāšanas mainīšanā.Kognitīvā pašanalīze.Iracionālās domas un scenāriji. Personības daudzpusība - savu resursu, personības stipro un vājo pušu apzināšanās, novērtēšana, trūkumu attīstības plāna veidošana. Pašnovērtējums, tā nozīmība dzīves kvalitātes uzlabošanā. Adaptēšanās spēju nozīmība, novērtēšana un attīstīšana pārmaiņu situācijās; Emocionālās inteliģences pilnveidošanas iespējas Dzīves mērķu formulēšana, darba dzīves balanss Pozitīvas domāšanas veidošana ikdienā, ieteikumi stresa pārvarēšanai; Praktiski uzdevumi/vingrinājumi dzīves mērķu formulēšanai, pozitīvas domāšanas veidošanai.

2) „Konflikti: risināšana, iespējas, šķēršļi”

Galvenās tēmas: Saskarsme, attiecības, mijiedarbība. Lomas saskarsmē. Komunikācijas barjeras. Konflikts kā izaicinājums, krīze un iespēja. Konfliktu risināšanas taktikas. Cilvēku uzvedības taktikas neparedzētās un nepatīkamās situācijās. Uztveres un emociju loma, risinot un novērtējot konfliktus. Sadarbīgais uzvedības modelis un tā priekšrocības. Komunikācijas prasmju attīstīšana- klausīšanās, partnera un situācijas novērtēšana, jautājumu uzdošana, priekšlikumu izteikšana. Irracionālas un racionālas domāšanas izpausmes konfliktos. Konfliktu risināšana ar klientiem, dažādu tipu cilvēkiem. Vadītājs kā trešā puse konfliktu risināšanā. Mediācijas pamati.

3) "Mūsdienīgs Stresa Menedžments”

Galvenās tēmas: Stresa veidi, stresa cēloņi organizācijās. Individuālās cilvēku reakcijas uz stresu, izdegšanas sindroma pazīmes. Domāšanas veidi stresa situācijās. Profesionālā stresa radītie kaitējumi darbam. Laika plānošanas nozīmība stresa pārvarēšanā. Pozitīva un racionāla domāšana. Emocionālās inteliģences pilnveidošana. Stresa pārvarēšanas un profilakses metodes- vizualizācija, meditācija.

4) "Klientu apkalpošanas  meistarība"

Galvenās tēmas: Klientu apkalpošana un serviss. Klientu apkalpošanas prasmes .Klientu apkalpotāja nozīmība uzņēmumā. Klientu veidi un vajadzības. Komunikāciju prasmju svarīgums Darbs ar agresīviem klientiem. Konfliktu un pretenziju risināšana darbā ar klientiem. Klientu apkalpošanas standarti un to izveide un nozīmība uzņēmumā

0
. ©Tavas Metodes


 .