Metodiskais līdzeklis grupu darbam karjeras izglītības nodarbībās "Tava Izvēle"

Metode ir paredzēta karjeras grupu nodarbību izmantošanai, runājot ar skolēniem par tālākās izglītības, nodarbošanās, profesijas izvēli. Metode sastāv no 48 kartiņām ar nepieciešamiem soļiem, lai pārdomāti un mērķtiecīgi plānotu un izvēlētos savu turpmāko karjeras virzienu. Šķirojot kartiņas un veidojot optimālus karjeras izvēles nosacījumus, tiek veicināts jauniešu savstarpējais dialogs par nākotnes izvēles tēmām, kā arī aktivizēts iekšējs apzinātāks lēmumu pieņemšanas process. Karjeras izvēles modeli var papildināt ar uzrakstiem, krāsainiem attēliem vai asociatīvām kārtīm "Tava Pasaule"

Metodē ietilpst 3 krāsainu kartiņu komplekti (lai vienlaicīgi varētu darboties 3 skolēnu grupas), ieteikumi darba organizēšanai un plastilīns kartiņu piestiprināšanai pie plakātiem.

Izdevējs: SIA Amber Puzzle, autore Dr. Sc.admin. Agita Šmitiņa