Semināri pedagogiem!!

1) "Karjeras metodiku izmantošana fokusētām un virzītām sarunām ar jauniešiem"

"Darbnīcā tiks iepazīstināts ar un izspēlētas dažādas karjeras izglītības metodikas - asociatīvās kārtis "Tava Pasaule", dažādas Card-sort metodes par lēmumiem, vērtībām un profesijām, komunikācijas un sarunu instrumenti, profesiju iepazīšanas kārtis "Tava Profesija" u.c. Īpaša uzmanība tiks pievērsta metodiskajam līdzeklim „ Karjeras kompass”, kurš  ir izveidots, balstoties gan uz pētījumiem, gan uz darba pieredzi, un ir paredzēts kā praktisks instruments karjeras konsultantiem izglītības jomā vai darba tirgū. . Karjeras kompasā būtiskie karjeras jautājumi ir noformulēti atbilstoši 5 karjeras kompetencēm, kas ietver pārdomas par motivāciju, pārdomas par spējām un īpašībām, darba iespēju izpēti, karjeras virzības noteikšanu, kontaktu loka paplašināšanu. Nodarbību dalībnieki attīstīs savas prasmes aktīvajā klausīšanā, sarunas vadīšanā, jautājumu uzdošanā atbilstoši karjeras kompetenču lokam, kā arī precīzas un mērķtiecīgas atgriezeniskās saites sniegšanā saviem klientiem. Seminārā tiks diskutēts arī par aktuālajām karjeras vajadzībām un problēmu risināšanu jauniešu vecumposmā"

2) "Pozitīva domāšana ikdienas motivācijai"

Praktiskajā seminārā pedagogi iepazīsies ar dažādām pieejām pozitīvās domāšanas konceptā, attīstīs prasmes pozitīvās domāšanas mākslā ikdienā, pārdomās savu iekšējo motivāciju ikdienas darbā. Darbnīcā tiks izmēģinātas daudzas jaunas interaktīvas un aizraujošas metodes, lai rosinātu apzināt savus iekšējā un ārēja prieka un pašnovērtējuma avotus

3) Pedagogu stresa menedžments

Seminārā tiks ne tikai diskutēts par stresa veidiem, cēloņiem, risinājumiem, bet arī gūts ieskats dažādās stresa mazināšanas tehnikās, uzvedības un domāšanas taktikās. Seminārā dalībnieki iepazīsimies ar dažām metodēm, kas palīdz apzināties savas stresa radītās emocijas, lai veiksmīgāk tiktu galā ar tām, kuras traucē ikdienas darbā. Tiks runāts par to, kā  un kādēļ izmantot stresu savā labā.

Semināru ilgums: atkarībā no pieprasījuma
Mērķauditorija: pedagogi, kouči, karjeras konsultanti, izglītības iestāžu vadītāji
Semināru vada:  Agita Šmitiņa, Dr.Sc.admin, Mg.Psych, karjeras konsultante, koučs un grupu trenere, ViA docente, SIA Amber Puzzle vadītāja
Pieteikt semināru grupai: agita@tavasmetodes.lv, 26642232
0
. ©Tavas Metodes


 .