Par mums

SIA Amber Puzzle ir uzņēmums, kurš nodarbojās ar psiholoģisko spēļu un metožu izgudrošanu, adaptēšanu un ražošanu.

Mūsu misija portālā www.tavasmetodes.lv- veidot un apkopot vienkopus dažādas interaktīvas un izzinošas, Latvijā radītas, metodes, kas ir neatsverami noderīgas profesionāļiem, kas savā darbā konsultē, iedvesmo, izglīto, motivē, iedrošina cilvēkus sapņot, attīstīties, izglītoties, pilnveidoties un sasniegt savus mērķus!  Šīs metodes un spēles savā darbā jau veiksmīgi izmanto pedagogi, kouči, biznesa konsultanti un grupu treneri, supervizori, attiecību konsultanti, psihologi, psihoterapeiti, lektori, mediatori..

Metožu un spēļu klāsts noteikti tiks patstāvīgi paplašināts- gan pašiem attīstot jaunus produktus, gan attīstot sadarbību ar citiem Latvijas ražotājiem, kuri piedāvā daudzveidīgas un interesantas metodikas cilvēku un biznesa izaugsmei

SIA Amber Puzzle vadītāja Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych- psiholoģe, karjeras konsultante, grupu trenere un lektore. Konsultē jauniešus par karjeras un izglītības izvēles jautājumiem, pieaugušus cilvēkus- par karjeras attīstību, jauniem izaicinājumiem darba dzīvē, lēmumiem dažādās profesionālajās krustcelēs. Vada dažādas apmācības (lekcijas, darbnīcas, seminārus) uzņēmumos, izglītības iestādēs par pozitīvu motivāciju un degošām acīm darba un ikdienas dzīvē, konfliktu risināšanu attiecībās, saskarsmes iemaņu trenēšanu, klientu apkalpošanu u.c

" Veidojot dažādas metodikas, izmantoju gan savas akadēmiskās  zināšanas, gan praktisko karjeras konsultanta un grupu trenera pieredzi, gan arī savu aizrautību, darbojoties uzņēmējdarbībā. Individuālajās konsultācijās un grupu treniņos dažādas interaktīvas metodes veicina dialogu, raisa uzticēšanos, rada spēles prieku un aizrautību. Mācīsimies spēlējot!"

A. Šmitiņa ir vadījusi lekcijas, darbnīcas, seminārus, treniņus sadarbībā ar izglītības iestādēm un mācību centriem:  Valsts izglītības attīstības aģentūra;   SIA "Izglītības attīstības centrs";  Latvijas Pašvaldību mācību centrs; SIA "Baltijas Datoru Akadēmija"; Valsts Administrācijas skola; Latvijas Kultūras koledža, Latvijas Kosmetoloģijas koledža, Vidzemes augstskola, Latvijas Universitāte, Latvijas Karjeras atbalsta attīstības asociācija, kā arī ļoti liels skaits vispārizglītojošo skolu visā Latvijā

Klienti arīSIA "Čilli Pica";  A/S "Narvesen", SIA Stenders; veikali "Crocs", Valsts Ieņēmumu dienests, Valsts valodu aģentūra, Valsts zāļu aģentūra, Valsts vides dienests0
. ©Tavas Metodes

 .