Sarunu spēle 'Turpinājums sekos"

Jaunā Latvijā veidotā spēle "Turpinājums sekos..." ir spēle, kas veicina sarunu, sevis izziņu, citu cilvēku izziņu un rosina domāt.
Spēles saturs balstās uz vairākām idejām: Kerolas Dvekas (Carol Dweck) teoriju par domāšanu (Mindset) , kas veicina mūsu pilnveidi un potenciāla realizēšanu, par laimi un laimīgu cilvēku, par mērķtiecīgu sevis attīstīšanu un daudziem citām idejām, kas liek aizdomāties par,iespējams, neikdienišķām tēmām.

Mērķa grupas - ikviens, sākot ar skolas vecuma bērniem. Teikumu saturs ir atšķirīgs, un nepieciešamības gadījumā, var atlasīt tos teikumus, kuri atbilst indivīdu grupai un mērķim. Izmantot var individuāli un grupās.

Spēle sastāv no 75 nepabeigtu teikumu kārtīm un dažām instrukciju kārtīm. Tāpat komplektā ir melns, praktisks un ērti lietojams maisiņš, kurā spēli uzglabāt.Spēles autores ir Ginta Salmiņa un Zane Veinberga.