Praktisks instruments ar spēles elementiem efektīvai iekšējai komunikācijai pārmaiņu  laikā "Saruna par pārmaiņām".


Instrumenta mērķis ir atvērt sarunu, kurā darbiniekiem ir iespēja paust savas domas un emocijas par plānotajām un notiekošajām pārmaiņām organizācijā. Šī aktivitāte ļaus komandām justies iesaistītām, uzklausītām. Vadītājiem šis instruments palīdzēs nodrošināt atgriezenisko saiti un saprast darbinieku problēmjautājumus, kas savukārt ļaus mērķtiecīgāk definēt pārmaiņu vēstījumus un veidot pārmaiņu komunikācijas stratēģiju. 

Savstarpējā uzticēšanās

Izmantojot lomu pieeju, šis rīks palīdzēs Jūsu uzņēmuma darbiniekiem uzticēties un atvērties viedokļu un sajūtu paušanai. Spēles elements sarunas gaisotni padarīs pozitīvāku un vieglāku.

 Informācijas apmaiņa organizācijā

Palīdzēs iepazīstināt darbiniekus ar pārmaiņām organizācijā un atvērt sarunu par tām.

Pārmaiņu veiksmīga ieviešana

Ar sarunu instrumenta palīdzību, uzzināsiet darbinieku attieksmi pret pārmaiņām, un preventatīvi noskaidrosiet iemeslus, kas varētu aizkavēt veiksmīgu pārmaiņu ieviešanas procesu.

 Ilgtermiņa investīciju atdeve

Šis instruments ir ilgtermiņa investīcija. To varēsiet izmantot ne vienu reizi vien dažādās komandās, individuālās sarunās un dažādās pārmaiņu situācijās gadu no gada. Šis instruments ietaupīs laiku, ko jūs pavadītu, hipotētiski domājot, kā labāk cilvēkiem komunicēt pārmaiņas.

Instrumenta komplekts
Komplektā ietilpst 65 kartītes un 3 darbsemināru scenāriji instrumenta pilnvērtīgai ieviešanai un tālākai neierobežotai izmantošanai. Par darbsemināru scenārijiem un instrumenta izmaksām lasi turpinājumā.
Kartīšu veidi:
44 jautājumu kartītes (4 jautājumu virzieni: Es un pārmaiņas; Emocijas pārmaiņās; Pārmaiņu novērtējums; Rīcība un Resursi);
13 pārmaiņu situāciju kartītes (sava pārmaiņu veida/situācijas definēšanai un nofiksēšanai);
4 darbinieku lomu identitātes kartītes (Atbalstītājs, Pretinieks, Draudzīgais, Piesardzīgais) pa diviem eksemplāriem. Pirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.