esi/ PAŠREGULĀCIJA - iepazīstu un vadu sevi

Grāmatas saturā vairāk kā 60 metodes - spēles, kuras spēlējot ģimenē, klasē, grupā, nometnē bērniem, jauniešiem un arī pieaugušajiem tiek uzlabota impulsu kontrole, regulācija un virzīšana, bez kā nebūtu iespējama neviena apzināta, mērķtiecīga darbība. 

Grāmata aicina izpētīt, caurskatīt sevi un citus, tā dod iespēju jēgpilni pavadīt laiku kopā. Grāmatā ir dažādas palīdzošas relaksācijas un regulācijas tehnikas, var pārskatīt kāds ir pieejamais atbalsts grūtās situācijās, attīstīt spēju paņemt pauzi, pirms rīkoties un citas, tik nozīmīgās emocionālā intelekta prasmes.  

Veiksmīgas pašregulācijas spējas ir zelta atslēga uz labāku nākotni, lai plānojot un sasniedzot savus mērķus, spēj dzīvot tādu dzīvi, par kādu sapņo.

Ikviens, spēlējot "esi/ PAŠREGULĀCIJA" grāmatas spēles, apgūst:

  • emocijas un impulsus izmantot savā un citu labā;
  • sadzīvot ar savām domām, emocijām, rīcību un tās izpaust veselīgā veidā;
  • mērķtiecīgi izvēlēties būt savās emocijās, domās un apzinātās darbībās, tās izpētīt, izjust;
  • brīvi izvēlēties, kā tās izmantot.

Kam: bērniem, jauniešiem, vecākiem, pedagogiem, profesionāļiem, darbam gan pašizpētē, individuāli un grupās, gan ģimenē, klasē, konsultēšanā, nometnēs u.c.

Vecums: skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem. Bērniem pirmsskolā, pielāgojot saturu, pieaugušā pavadībā.

Izmērs: 21 cm x 21 cm, mīkstie vāki, 72 lpp.

Saturs: vairāk kā 60 metodes. Diskusiju un pārdomu jautājumi.

Grāmatas "esi/ PAŠREGULĀCIJA" autore Madara Mickeviča, konsultē Laura Millere. Autoru kolektīvs: Baiba Pumpiņa, Dace Daliņa, lze Lejniece, Kristīne Lūsiņa, Redžina Laura Bartonika, Laura Millere, Madara Mickeviča.