esi/ emocionāli, sociāli inteliģents

Emocionālais un sociālais intelekts māca paļauties uz sevi, uzlabot fizisko un mentālo veselību. Veicina sevis un savu robežu, to ietekmes apzināšanos. Tas parāda, kā veidot jēgpilnas un ciešas, veselīgas attiecības, kurās jūtos laimīgs.

Pamatstresus - dusmas, bailes un raizes iespējams mazināt, attīstot sociāli emocionālās prasmes caur aizraujošām spēlēm un metodēm bērniem un pieaugušajiem.

Grāmatas saturā vairāk kā 85 metodes, ekspertu iezīmētas aktualitātes, atziņas un citāti, kas caurvij piecas emocionālā intelekta prasmes:

  • Apzinātība - Spēt apzināties savas stiprās un vājās puses, to radīto ietekmi uz apkārtējiem.
  • Empātija - Spēt saprast savas un citu emocijas, jūtas un atbilstoši reaģēt. izprotu savas un citu cilvēku reakcijas dažādās situācijās. varu pat just, ko citi jūt.
  • Mērķtiecība - Prasme veikt atbildīgus lēmumus un pieņemt lēmumu radītās sekas.
  • Pašregulācija - Sniedz iespēju emocijas un impulsus izmantot savā (un citu) labā.
  • Komunikācija - Efektīva attiecību veidošana, kas nāk par labu visiem iesaistītajiem.

Kam: bērniem, jauniešiem, vecākiem, pedagogiem, profesionāļiem, uzņēmumiem, lektoriem. Darbam gan pašizpētē, individuāli un grupās, gan ģimenē, klasē, konsultēšanā, nometnēs u.c.

Vecums: skolēniem, jauniešiem, pieaugušajiem.

Izmērs: 21 cm x 30 cm (A4), mīkstie vāki, 64 lpp.

Saturs: vairāk kā 85 metodes, ekspertu citāti, aktualitates un ieteikumi.

Grāmata tapusi kā darba materiāls esi/ CENTRS izstrādātam 4 lekciju apmācību ciklam - VECĀKIEM, PEDAGOGIEM un UZŅĒMUMIEM par emocionālā intelekta prasmju stiprināšanu, pieaicinot izcilus ekspertus diskusijā, kuras laikā tika iezīmētas aktualitātes - ģimenē, skolā, uzņēmējdarbībā un sabiedrībā. Informācija par lekcijām sekos!

Grāmatas autore: Madara Mickeviča, konsultē Laura Millere