Profesiju iepazīšanas kārtis "Tava Profesija"

Profesiju kārtis ir izzinošs un ilustratīvs metodisks līdzeklis, kā skolēniem un jauniešiem iepazīt profesiju daudzveidību, meklēt un apzināt sev piemērotāko profesionālo interešu jomu un interesējošās profesijas. Metode ir paredzēta karjeras konsultantiem, psihologiem, klašu audzinātājiem, sociālajiem pedagogiem darbam ar pamatskolas, kā arī vidusskolas skolēniem. Profesiju iepazīšanās nolūkā vienkāršotu metodikas variantu var izmantot arī pirmsskolas iestādēs.

Kārtis efektīvi var izmantot arī svešvalodas pedagogi kā palīglīdzekli latviešu valodas apgūšanai cittautībniekiem.

Metodika sastāv no 76 ilustrētām profesiju kārtīm, 5 jautājumu kārtīm,8 kārtīm grupu diskusijām,  šķirošanas kartītēm, kā arī ieteikumiem kāršu lietošanā. Izdevējs: SIA Amber Puzzle, autore Dr.Agita Šmitiņa, mākslinieks Imants Liepiņš