Sociāli emocionālās prasmes. SPOGULIS. Asociatīvās kārtis

Sociāli emocionālās prasmes. SPOGULIS. Asociatīvās kārtis ir aprobēta metode, kas piedāvā konkrētus uzdevumus sociālo un emocionālo prasmju attīstībai un izpratnei.

Sociāli emocionālās prasmes ir būtiski svarīga, lai varētu veidot veiksmīgu saziņu ar sev apkārējiem. Tā ir emocionālā inteliģence un ietver savu emociju apzināšanos, emociju apvaldīšanu, pašmotivāciju, savstarpējo attiecību uzturēšanu un empātiju.

SPOGULIS ir radošs un izklaidējošs veids, kā veicināt domāšanu, izpratni un komunikāciju. Spēlējot SPOGULIS, spēles dalībnieki izmanto asociatīvo domāšanu, kas ļauj redzēt saiknes un attiecības starp dažādiem elementiem, diskutē un radoši izspēlē neordināras situācijas.

Sociāli emocionālās prasmes. SPOGULIS. Asociatīvās kārtis mērķauditorija

Asociatīvo kāršu mākslinieks ir pusaudzis, tāpēc spēles galvenā mērķauditorija ir pusaudži, tomēr spēles noteikumi ir brīvi transformējami un pielāgojami dažāda vecuma grupām.

Spēle SPOGULIS sniedz iespēju izspēlēt dažādas tipiskas un netipiskas dzīves situācijas un rosina radoši risināt neordināras dzīves situācijas.

Spēle SPOGULIS sniedz iespēju iegrimt citādā pasaulē un gūt citu perspektīvu, palīdzot izprast gan savu, gan citu emocijas un pieredzi, veicinot empātiju un situāciju analīzes prasmes.

Spēle SPOGULIS ļauj šeit un tagad iegūt dažādas perspektīvas uz vienu situāciju vai personu attiecībām, izjust un izprast emociju dabu, sociālos kontekstus.

Spēle SPOGULIS sniedz iespēju radošā, nepiespiestā un aizraujošā veidā apgūt jaunas prasmes, izreaģēt savas emocijas, veicinot elastību, diskusiju, pieredzes aktualizēšanu.

Spēles noteikumus vadītājs drīkst pielāgot atbilstoši spēles dalībnieku prasmēm, vecumam, problemātikai.

Spēle SPOGULIS kāršu komplekts:

21 asociatīvās kārtis

8 spēles vadītāja kārtis

6 emociju kārtis

10 palīdzības kārtis spēles dalībniekiem

Spēles noteikumu apraksts.

Spēles idejas autore un izstrādātāja

mg. paed., speciālais pedagogs, uzvedības analītiķis Jolanta Āboltiņa

Spēles līdzautores:

mg. psych., klīniskais psihologs, uzvedības analītiķis Marina Fjodorova

mg. paed., specialāis pedagogs, uzvedības analītiķis  Anita Beinaroviča

Asociatīvo kāršu SPOGULIS mākslinieks Olivers ĀboltiņšPirkumu grozs

Pirkumu grozs ir tukšs.