Nosargāt Internetā! : drošības spēle

  • Spēli varēs izspēlēt ģimenē un izglītības iestādē, lai ar praktisku piemēru palīdzību kopīgi izrunātu interneta un komunikācijas drošības dažādos aspektus;
  • tā palīdzēs saistošā veidā izspēlēt dažādas situācijas ar mērķi identificēt, cik informēti ir bērni (un arī pieaugušie!), kādas zināšanas un prasmes nepieciešams nostiprināt par drošu uzvedību internetā;
  • tā palīdzēs saprast, kā rīkoties situācijās, kad bērns cietis no vardarbības internetā, vai kā rīkoties, ja tiek aizskarti viņa draugi, klasesbiedri u.c.;
  • tā būs labs padomdevējs tiem, kuri jau iekūlušies nepatikšanās. Nereti pēc kādu svarīgu noteikumu pārkāpšanas ir kauns, bailes, vainas apziņa, kas traucē savlaicīgi lūgt palīdzību, un meklēt drošu risinājumu. Šī klusēšana ikvienu pakļauj šantāžai un citiem riskiem, un spēle ir paredzēta kā atbalsta materiāls arī šīm situācijām.
  • spēle aptvers visas būtiskākās interneta komunikācijas dimensijas, sākot ar kontu veidošanu līdz komunikācijai internetā un rīcībai augsta riska situācijās. Tā būs piemērota gan bērniem, kuri tikko sāk uzkrāt savu pieredzi internetā un vecāki mekē konstruktīvu risinājumu, kā sistemātiski izrunāt drošības noteikumus, līdz jauniešiem, kuri internetā ir sen un arī tādiem, kuri vairs netiek no tā ārā atkarību dēļ. 
  • spēle būs viegi un vienkārši spēlējama gan vienatnē, gan ģimenē starp bērniem un pieaugušajiem, gan atbalsta grupās, gan 30 bērnu klasē.

Spēlē ietilpst 120 kartītes:

60 problēmsituāciju kartītes
60 dažādas problēmu risinājumu kartītes