Personības izaugsmes un sarunu kārtis ” Ko es uzzinu par sevi?”

Personības izaugsmes kārtis ” Ko es uzzinu par sevi?” ir domātas, lai attīstu prasmi radoši  stāstīt par sevi jebkurā dzīves situācijā, veicinātu asociatīvo un diverģento domāšanu, sekmētu personības  izaugsmi.

Kārtis ir īpaši piemērotas pedagogiem darbā ar skolēniem, sākot no 5.  līdz 12. klasei, sadarbības veicināšanai savā starpā, sevis iepazīšanai .  Kārtis veiksmīgi var izmantot grupu darbā ievada un noslēguma aktivitātēs, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanā. Darbošanās ar personības izaugsmes kārtīm nodarbību  dalībniekiem rada iespēju būt Šeit un Tagad.

 Ar kārtīm var lieliski strādāt pieaugušo auditorijā, arī ar skolēnu vecākiem, lai veicinātu  dzīves vērtību apzināšanos caur personisko, ģimenes, kolektīvo un kultūras zemapziņu, atklājot un pilnveidojot savu unikālo pašpieredzi. Darbošanās ar kārtīm  ir pakāpiens  un izaicinājums tālākai darbībai savas personības izaugsmē.

Komplekts sastāv no 70 kārtīm ar asociatīviem vārdiem un simboliem, un instrukcijas to lietošanā.  Izstrādātās metodes lietderība pedagoģiskajā procesā ir zinātniski pierādīta.

 Kārtis iepakotas lina maisiņā. Autore -  Ilga Kušnere, Mg. paed., psihologs – konsultants .